I SmuleSkogen finner du nettbutikk med katteleker, dukkeutstyr og mye mer. En egen blogg og prosjekter du kan lage selv. Vi har også en egen matseksjon med middag, desserter og bakverk. Velkommen inn!
Til hovedsidenNettbutikk - katteleker med kattemynte, dukkeutstyr, småsøm og håndarbeidBlogg om samfunn, hverdag, kvinner, debatt og humorProsjekter og ideer du kan gjøre med barn og familieOppskrifter middag, kaker, smoothie og mye annet rart!Les om dyrene i SmuleSkogen, om Frøken Smule og alt som skjer her i skogen!  

Kontakt SmuleSkogen
post@smuleskogen.com
eller via Facebook


 
  Nyeste blogginnlegg
Debattinnlegg
Hverdagsbetraktninger
Humoristiske betraktninger
Kvinneblogg
Ord til ettertanke

Den nye regjeringen har visst planer om at nå skal vi alle kjøre baklengs på nyasfalterte autostradaer, uten sikkerhetsbelte!

De blå blå har rottet seg sammen om å regjere i blinde mens de hører på smurfemusikk og setter bilen i 6. gir og revers samtidig bortover asfaltstripa! Nå vil de sammen med KrF at alle skal lære mest om den "norske kulturarven", og at kvinners avgjørelser om egen kropp skal opp til etisk granskning av deres egne fastleger.

i revers, bilkjøring, E6, E18 og skilt

Denne uken har jeg gjentatte ganger blitt provosert allerede før jeg har fått slurpet i meg den første supen morgenkaffe. Bare det i seg selv, og ikke få inntatt koffein før man hisser seg opp om morningen kan være særdeles risikofylt. Jeg har kjeftet og smelt for meg selv, mens jeg har scrollet meg gjennom nyhetssaker som for eksempel at KrF nå skal tvinge alle skoleelever til å indoktrineres i deres tro allerede fra 6 års alderen. Ikke visste jeg at KrF hadde gått til valg på å sakte, men sikkert ta ifra oss religionsfriheten bare fordi kristendommen er en del av den norske kulturarven. Nå har de da tydeligvis planer om å hanke oss ikke-troende inn igjen til kirka via våre uskyldige små barn. Og synes jeg denne strategien er glitrende med glorie over: Absolutt ikke!

Jeg har lenge tilhørt kategorien ateist. Siden jeg fylte 16 år og meldte meg ut av statskirken på eget initiativ, har jeg forbeholdt meg retten til ikke å tro på noen gudsform. Ikke for det, den som vil tro, må gjerne tro for min del, såfremt denne respekten i trosforskjeller er gjensidig! Helt enkelt: Jeg respekterer ditt valg om å tro, hvis du respekterer mitt valg om ikke å tro! For jeg mener at tro må være et personlig valg, som også bør være nettopp det, en privatsak. Så hvis man så skal drive med KRLE-fag i skolen, bør prosentandelen av undervisning i de ulike trosretninger, også etikk fordeles likt. Ikke slik som nå så klekkelig bestemt av KrF, hvor den ”Norske Kulturarven” så selvfølgelig skal ha førsteprioritet!

Min farmor var svært personlig kristen, og som barn vokste jeg opp med flere sterkt kristne personer i nær familie. Men det som var forskjellen mellom min farmor og de andre kristne i min barndom, var graden av bedømmelse! Når en opplever en slik utførelse av religion, som er ovenfra og ned, skyldsbetyngende og dømmende, blir en som barn fort kurert fra sin barnetro. Men ikke alle kristne jeg har møtt praktiserer sin tro på denne måten. Min farmor var blant de personer som i min barndom var troende. Men som stille og ærbødig hørte sin formiddagsandakt på P1 uten å tvinge sin tro over på andre. Også etter at jeg ble voksen, har jeg møtt flere med annen trosretning enn meg, som har vist meg gjensidig respekt for at ja vi tror ulikt, men vi kan likevel omgås som mennesker med respekt for hverandres forskjeller.

Men respektfull var slettes ikke den kristendommen jeg som barn ble møtt med. Og dessverre ser jeg at denne type tolking av den såkalte ”norske kulturarven” praktiseres også den dag i dag! Og det er nettopp denne dømmende, skyldsbetyngende tro jeg ikke ønsker min datter skal læres opp i når hun begynner på skolen. Jeg ønsker at hun etterhvert som hun vokser opp skal lære om de ulike trosretninger som finnes i verden på en nøytral og faktabasert måte. For gjennom å vite mer og ha forståelse, vil hun også kunne møte sine medmennesker med forståelse og respekt selv om vi har ulik tro. Jeg er derfor sterkt imot at kristendom skal dominere over andre trosformer i skoleundervisningen. For skolen skal etter min mening være et rom for kunnskap og ikke for forkynnelse.

Sinna Sigrun, eksplosivt sinne, hendene foran ørene

Og det er ikke bare mitt barn den nye regjeringen nå vil bestemme over. Nei, nå skal saktens legen min få retten til å reservere seg mot hvordan jeg forvalter min egen livmor også. Mon tro om FrP tenker som så, at jeg ikke vil bry meg så hardt om hvordan jeg blir møtt av helsepersonell, så fremt jeg får kruse nedover nye asfalterte autostradaer i 100 kilometer i timen. Samtidig må jeg si at jeg som kvinne er stolt over at i alle fall Venstre hadde ryggrad nok til å ikke skrive under på denne vetoretten som et ”ja til abortreservasjon”, kan oppfattes for mange av oss. Selv ikke vår kommende kvinnelige statsminister har noen som helst forståelse for at jeg som hennes medsøster i ”kvinneforeningen” ikke ønsker å bli stilt til doms av en lege hvis jeg av en eller annen grunn skulle bestemme meg for å avslutte et svangerskap ved abort.

- Jeg synes det er spesielt å gjøre dette om til et spørsmål om bare kvinner og likestilling, for dette er et stort etisk-moralsk spørsmål, sa Erna Solberg.

Hun synes tydeligvis det blir for ”spesielt” hvis jeg som kvinne opplever at en innskrenkning av mine rettigheter som kvinne, nettopp bare skal handle om kvinnesak og likestilling! Men hva annet kan det dreie seg om spør jeg, når det er min kvinnekropp leger nå kan reservere seg mot om de vil eller ikke vil hjelpe! Særlig tenker jeg at kvinner som er blitt satt i situasjonen av et ufrivillig svangerskap, nå kan bli møtt av en hyklersk og dømmende lege som kan si nei til at kvinnen skal få henvisning til hjelp for hennes egen kropp, fremtid og livskvalitet. Så kan man så klart sette disse etisk vegrende legene opp på en liste. Slik at vi som pasienter vet hvilke leger som kun vil gjøre øreverksundersøkelser og plastre oppskrapede knær. Etter å ha sjekket denne listen kan vi kvinner da heller henvende oss til de leger som har etikk nok til å sette pasientens behov først. Selv om hovedpoenget burde være at kvinner i dagens Norge burde få slippe å bli møtt med en slik etisk motvilje fra legers side til å få den hjelpen de ber om i utgangspunktet. Og hva blir det neste? Skal man kunne reservere seg mot å behandle både det ene og det andre medisinske problem? Eller er det kun kvinners avgjørelser om egen kropp, helse og livskvalitet som skal stilles til etisk debatt? For jeg regner ikke med at noen politiske parti i sin villeste valgfeber ville funnet på å fremme et forslag hvor menn kunne bli møtte med et etisk avslag til å bestemme over egen kropp. Nei det ville vel blitt for ”spesielt og mannssjåvinistisk”!

Så da er det bare å ta plass i bilene damer og herrer. Sett bilens girspake i fastposisjon revers og gassa på. For her skal det kjøres bakover på brede asfalterte autostradaer i 100 kilometer i timen, ”sikkerhetsbelte er overhode ikke nødvendig” for dette går helt sikkert bra!


Amper premenstruell ateist, med skrupler mot å sette bilen i revers!

Sigrun J. Karbu


Flere blogginnlegg under Nyeste innlegg, Debatt, Hverdag, Humor, Kvinner og Ettertanke

Følg SmuleSkogen på Facebook og RSS-feed!


comments powered by Disqus
        Blogglisten